กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ก.ค. 2560 05:03 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แก้ไข การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านสารสนเทศ (DLIT)
16 ก.ค. 2560 04:53 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ Cluster 15 (เชียงใหม่).xlsx กับ การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านสารสนเทศ (DLIT)
16 ก.ค. 2560 04:53 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ @แนวทางนิเทศ_DLIT.pdf.pdf กับ การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านสารสนเทศ (DLIT)
16 ก.ค. 2560 04:53 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 01เครื่องมือนิเทศ_ศูนย์ภูมิภาค 18 Cluster.pdf กับ การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านสารสนเทศ (DLIT)
16 ก.ค. 2560 04:53 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา สร้าง การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านสารสนเทศ (DLIT)
16 ก.ค. 2560 04:28 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 7579.jpg กับ หน้าแรก
16 ก.ค. 2560 04:28 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 7574.jpg กับ หน้าแรก
23 มิ.ย. 2559 23:30 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แก้ไข อบรมแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสารสนเทศ DLIT/DLTV
23 มิ.ย. 2559 23:29 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 1466744910146.jpg กับ อบรมแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสารสนเทศ DLIT/DLTV
23 มิ.ย. 2559 23:29 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 1466744908474.jpg กับ อบรมแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสารสนเทศ DLIT/DLTV
23 มิ.ย. 2559 23:29 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 1466744905439.jpg กับ อบรมแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสารสนเทศ DLIT/DLTV
23 มิ.ย. 2559 23:29 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 1466744902844.jpg กับ อบรมแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสารสนเทศ DLIT/DLTV
23 มิ.ย. 2559 23:28 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 1466744901241.jpg กับ อบรมแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสารสนเทศ DLIT/DLTV
23 มิ.ย. 2559 22:10 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 1466744899434.jpg กับ อบรมแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสารสนเทศ DLIT/DLTV
23 มิ.ย. 2559 22:10 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา สร้าง อบรมแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสารสนเทศ DLIT/DLTV
19 มิ.ย. 2559 08:35 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 7760.jpg กับ หน้าแรก
19 มิ.ย. 2559 08:32 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แก้ไข หน้าแรก
19 มิ.ย. 2559 08:30 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แก้ไข หน้าแรก
7 มิ.ย. 2559 19:53 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แก้ไข การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
7 มิ.ย. 2559 19:52 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 6-8-2016 9-52-02 AM.png กับ การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
2 มิ.ย. 2559 04:08 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แก้ไข การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
2 มิ.ย. 2559 03:59 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 20160602_134401.jpg กับ การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
2 มิ.ย. 2559 03:59 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 20160602_134251.jpg กับ การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
2 มิ.ย. 2559 03:59 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 20160602_134023.jpg กับ การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559
2 มิ.ย. 2559 03:59 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา แนบ 20160602_133941.jpg กับ การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559

เก่ากว่า | ใหม่กว่า