เครื่องมือการนิเทศ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศ ปี 2558  75 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:22 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เครื่องมือการนิเทศครั้งที่ 1/2558 เดือน กันยายน - ตุลาคม 2558  226 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:13 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างข้อสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (PISA)  4476 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:14 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา
ċ

ดู
แบบประเมินการอบรม ICT  27 ก.ย. 2558 01:44 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
มารู้จัก PISA กันเถอะ  114 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:14 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ระยะทางจาก สพป.หนองคาย เขต 1 ไปถึงโรงเรียนในสังกัด  244 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:17 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายชื่อโรงเรียนและครู ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ปีการศึกษา 2558  883 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:18 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา
ċ

ดู
เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  27 ก.ย. 2558 01:43 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา
ć
ดู ดาวน์โหลด
สรุปการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  4442 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:21 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2540 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ต.ค. 2558 09:30 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา
ċ

ดาวน์โหลด
การนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching)  876 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:15 ศิริวัฒน์ ลำพุทธา
Comments