News‎ > ‎

อบรมแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสารสนเทศ DLIT/DLTV

โพสต์23 มิ.ย. 2559 22:10โดยศิริวัฒน์ ลำพุทธา   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2559 23:30 ]
ระหว่างวันที่ 24-26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 สพฐ. จัดการอบรมแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสารสนเทศ DLIT/DLTV ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่าน ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่ยเลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานและให้เกียรติในการอบรมในครั้งนี้ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ละ 2 คน จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น

  

  

Comments