News‎ > ‎

การพัฒนาทักษะการใช้ ICTเพื่อการนิเทศการศึกษา

โพสต์26 ก.ย. 2558 10:56โดยศิริวัฒน์ ลำพุทธา   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2558 10:24 ]
ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ"  ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 25-28  กันยายน  ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีอบรมขยายผล DLIT