News‎ > ‎

การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและจัดทำรูปเล่มเอกสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (DLIT)

โพสต์28 ก.ย. 2558 07:14โดยศิริวัฒน์ ลำพุทธา   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2558 08:55 ]
การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและจัดทำรูปเล่มเอกสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (DLIT) จัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร) ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

อบรมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรูปเล่ม DLIT