News‎ > ‎

การประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕

โพสต์20 ต.ค. 2558 00:25โดยศิริวัฒน์ ลำพุทธา   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2558 00:27 ]
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ภายใต้คำขวัญ ว่า “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นอีสาน ผลงานสู่สากล” ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ /ตัวแทน จาก เขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2558 สถานที่จัดพิธีเปิด และปิด ห้องประชุมชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ พิธีเปิดวันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น. พิธีปิด วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น. สถานที่จัดนิทรรศการถนนคนเรียน จัดที่ สนามโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” อ.เมือง จ.สุรินทร์ (บริเวณเดียวกันกับ สพป.สร.1) สำหรับสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการนั้น ได้กระจายไปตามอำเภอต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอปราสาท อำเภอท่าตูม อำเภอรัตนบุรี อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสังขะ อำเภอลำดวน และอำเภอสำโรงทาบ ผู้สนใจสามารถเข้าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันระดับภาคที่ www.esan65.net ประกอบไปด้วยข้อมูลการแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ข้อมูลสถานที่พัก ข้อมูลคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ข้อมูลสถานที่แข่งขัน เว็บไซต์จัดการแข่งขันเข้าดูที่ www.esan65sillapa.net  เว็บไซต์ สพป. http://esan65.sillapa.net/sp-center สพม. http://esan65.sillapa.net/sm-center การศึกษาพิเศษ http://esan65.sillapa.net/ss-center กิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขัน ลดลงจากปี 2557 เหลือเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นศิลปะ และหัตถกรรมนักเรียน ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่มีการแข่งขัน ในที่ประชุมได้ให้ทุกเขตพื้นที่จับฉลากลำดับที่การแข่งขันทักษะวิชาการ ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่ทราบลำดับที่เรียบร้อยแล้ว   


    

  
Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
20 ต.ค. 2558 00:25
Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
20 ต.ค. 2558 00:25
Ċ
pp.pdf
(2057k)
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
20 ต.ค. 2558 00:25
Comments