News‎ > ‎

การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์2 มิ.ย. 2559 03:30โดยศิริวัฒน์ ลำพุทธา   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2559 19:53 ]
 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ สพป.หนองคาย เขต 1 มีศึกษานิเทศก์ร่วมเข้ารับการอบรมจำนวนหลายคนและหลายหลักสูตรต่างกันไป สำหรับข้าพเจ้านายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 ได้รับการคัดเลือกให้รับการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือ 
1. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศการศึกษา หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (วันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2559 ) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
2. การพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 1 (วันที่ 27 - 29 มิ.ย. 2559 ) 
ประกาศ/แจ้งรายชื่อ
 

Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
2 มิ.ย. 2559 03:30
Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
2 มิ.ย. 2559 03:30
Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
2 มิ.ย. 2559 03:30
Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
2 มิ.ย. 2559 03:30
Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
2 มิ.ย. 2559 03:30
Ċ
ศิริวัฒน์ ลำพุทธา,
2 มิ.ย. 2559 03:30
Comments