ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

กิจกรรมการนิเทศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลด/เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ผลการสอบ ONET ปี 58 จำแนกตามสีนายพงษ์วุฒิ บุญมานาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
ประธานกลุ่มเครือข่าย

นายสนธยา เพ็งนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี


นายประเสริฐ อันภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

นายชนาวุธ ประทุมชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมคำ


นางวันวิสาข์ กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง


นายคมสัน โคตรชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาปากจำปลาทองนายวิทยา หงษ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียว

ปฏิทินการนิเทศ